อันดับ ผู้เล่นที่ขาดทุน " Fastpokdeng "มากที่สุด

66632334
🔥nong.ແອັນນີ່
60160798
💋midnight💋
65718465
{∈ⓖ}💋💙N🐷🐷N


อันดับ ผู้เล่นที่ขาดทุน " FastX "มากที่สุด

60419857
พีชเชอร์
64670401
BIG..BANG
61491766
69Luckymm39
กดดูอันดับเพิ่มเติม

รวมชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
14 มี.ค. 61 (0.00 น.) – 19 มี.ค. 61 (23.00 น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ขาดทุนจากเกมส์ Fastpokdeng
และ เกมส์ FastX มากที่สุด เกมส์ละ 10 อันดับแรก
เกณฑ์การนับคะแนน
1.ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รางวัลจากเกมส์ Fastpokdeng
จะต้องมียอดขาดทุนจากเกมส์ Fastpokdeng 20,000 ขึ้นไป
และมียอดขาดทุนจากเกมส์ FastX 5,000 ขึ้นไป
2.ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รางวัลจากเกมส์ FastX
จะต้องมียอดขาดทุนจากเกมส์ FastX 20,000 ขึ้นไป
และมียอดขาดทุนจากเกมส์ Fastpokdeng 5,000 ขึ้นไป
รางวัลกิจกรรม
เกมส์ FastX
อันดับ 1 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 3-10 รับรางวัล 2,500 คูปอง
เกมส์ Fastpokdeng
อันดับ 1 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 3-10 รับรางวัล 2,500 คูปอง
หมายเหตุ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
Copyright©2017 Winner Online Pacific Pty Ltd Unit 202a, 781 Pacific Highway, Chatswood, NSW 2067