อันดับ วีเจที่ได้รับ " Lucky Click "มากที่สุด

68952975
💌💰Pยุทธ💰💌
60513350
VR1-หน่องตั้ง🍀
60422684
[8❽8]💌💰TokyO


อันดับ User ที่ส่ง " Lucky Click " มากที่สุด

64667724
😏อีเงาะเอง🚀🚶
65495253
SEINIKU-TEN10
69334453
วันนี้พี่อยาก🎆
กดดูอันดับเพิ่มเติม

ระยะเวลากิจกรรม
13 มี.ค. 61 (22.01 น.) - 27 มี.ค. 61 (22.00 น.)
เงื่อนไขการได้รับรางวัล
- วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุดจะได้รับรางวัล
ของขวัญ
"Lucky Click "

ราคา 10 คูปอง

- จะต้องมียอดรวมของขวัญทั้งหมดในช่วงเวลากิจกรรมขั้นต่ำ 1,000 ชิ้นขึ้นไป
หากไม่ถึงตามที่กำหนด จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ
- วีเจที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลกิจกรรม

VJ ที่ได้รับของขวัญมากที่สุด
รับรางวัลดังนี้

อันดับ 1 รับรางวัล 10 Lucky Coin
อันดับ 2 รับรางวัล 8 Lucky Coin
อันดับ 3-5 รับรางวัล 5 Lucky Coin
อันดับ 6-9 รับรางวัล 4 Lucky Coin
อันดับ 10-15 รับรางวัล 3 Lucky Coin
User ที่มียอดส่งของขวัญสูงสุด
รับรางวัลดังนี้

อันดับ 1 รับรางวัล 10 Lucky Coin
อันดับ 2 รับรางวัล 8 Lucky Coin
อันดับ 3-5 รับรางวัล 5 Lucky Coin
รวมรางวัลทั้งสิ้น 100 Lucky Coin
หมายเหตุ : Lucky Coin ใช้สำหรับ เกม Lucky Click เท่านั้น


หมายเหตุ
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องออนไลน์อย่างน้อย 2 ชั่วโมงขึ้นไป
ในช่วงเวลากิจกรรม หากเวลาออนไลน์ไม่ถึงจะไม่ได้รับรางวัล
- User ranking ที่ส่งของขวัญขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอนส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์
หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia