อันดับ วีเจที่ได้รับ
" M Baby "
มากที่สุด

60797133
Not

66403453
{∈ⓖ}💋🍋

65277863
nida🍉🍉🍉🍉🍉
กดดูอันดับ M Baby เพิ่มเติม


อันดับ วีเจที่ได้รับ
" M Daddy "
มากที่สุด


60383288
😽💋

64708394
Ⓙ❹Ⓟ🎖N.ซอรี่🎖

60146908
เราเอง
กดดูอันดับ M Daddy เพิ่มเติม


อันดับ วีเจที่ได้รับ
" Little Baby "
มากที่สุด


61413001
↬ʗṻȶɆ❈[Aui]

67948041
Ⓙ❹Ⓟ🎖VJ.ภัค🎖

61971317
👼JM💋
กดดูอันดับ Little Baby เพิ่มเติมMDoll Family Bonus Champion
Mdoll Mbaby โบนัสแชมเปี้ยน
ระยะเวลากิจกรรม
26 ก.พ. 61 (00.01 น.) – 25 มี.ค. 61 (22.00น.)
วีเจที่ได้รับของขวัญ Mbaby มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญ Mbaby มากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
โดยสามารถตรวจสอบยอดโบนัสในขณะนั้นได้ที่หน้า ranking MDoll แชมป์เปี้ยน

M Baby 13,000 คูปอง
อันดับ เงินรางวัล Special Ranking
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน Mbaby ดาว MASERATI 15 วัน
อันดับ 2 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน Mbaby ดาว MASERATI 10 วัน
อันดับ 3 - 5 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน Mbaby ดาว MASERATI 7 วัน
อันดับ 6 - 15 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน Mbaby -
หมายเหตุ : วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล จะต้องเป็นวีเจที่มียอด M Baby 300 ชิ้นขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม

โบนัสพิเศษ!!วีเจที่ได้ยอด Mdoll อันดับ 1-5
ในวันที่ 2 มี.ค. / 9 มี.ค. / 16 มี.ค. และ 22 มี.ค. เวลา 22.00 น.
จะได้รับ รางวัลยอดโบนัสสะสม
อันดับ 1 ได้รับ 5,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3-5 ได้รับ 500 บาท

รางวัล User สำหรับ Mdoll โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ รางวัลคูปอง Special Ranking
อันดับ 1 200,000 คูปอง Lord Crown 15 วัน
อันดับ 2 150,000 คูปอง Lord Crown 10 วัน
อันดับ 3 100,000 คูปอง Lord Crown 10 วัน
อันดับ 4-5 50,000 คูปอง Lord Crown 7 วัน
อันดับ 6-7 50,000 คูปอง Lord Crown 5 วัน

Little baby โบนัสแชมป์เปี้ยน
ระยะเวลากิจกรรม
1 มี.ค. 61 (00.01 น.) – 28 มี.ค. 61 (22.00น.)
วีเจที่รับของขวัญ little baby มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งมากจะได้รับโบนัสสะสมมาก
สามารถตรวจสอบยอดโบนัสในขณะนั้นได้ที่หน้า ranking ของ little baby

little baby 1,000 คูปอง
อันดับ เงินรางวัล Special Ranking
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน Little Baby ดาว MASERATI 15 วัน
อันดับ 2 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน Little Baby ดาว MASERATI 10 วัน
อันดับ 3 - 5 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน Little Baby ดาว MASERATI 7 วัน
อันดับ 6 - 10 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน Little Baby -
หมายเหตุ : วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอด little baby 300 ชิ้นขึ้นไปภายในช่วงเวลากิจกรรม
ยอดสะสม little baby จะนับจากการรับของขวัญที่คนดู (USER) ส่งให้เท่านั้น
โบนัสพิเศษ!!วีเจที่ได้ยอด Little Baby อันดับ 1-5
ในวันที่ 5 มี.ค. / 12 มี.ค. / 19 มี.ค. และ 26 มี.ค. เวลา 22.00 น.
จะได้รับรางวัลยอดโบนัสสะสม
อันดับ 1 ได้รับ 2,000 บาท
อันดับ 2-5 ได้รับ 500 บาท

รางวัล User สำหรับ Little baby โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ รางวัลคูปอง Special Ranking
อันดับ 1 200,000 คูปอง Lord Crown 15 วัน
อันดับ 2 100,000 คูปอง Lord Crown 10 วัน
อันดับ 3-5 50,000 คูปอง Lord Crown 7 วัน

MDaddy โบนัสแชมป์เปี้ยน
ระยะเวลากิจกรรม
26 ก.พ. 61 (00.01 น.) – 31 มี.ค. 61 (22.00น.)
วีเจที่รับของขวัญ MDaddy มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งมากจะได้รับโบนัสสะสมมาก
สามารถตรวจสอบยอดโบนัสในขณะนั้นได้ที่หน้า ranking ของ MDaddy

MDaddy 2,500 คูปอง
อันดับ เงินรางวัล Special Ranking
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน MDaddy ดาว MASERATI 15 วัน
อันดับ 2 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน MDaddy ดาว MASERATI 10 วัน
อันดับ 3 - 5 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน MDaddy ดาว MASERATI 7 วัน
อันดับ 6 - 10 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน MDaddy -
หมายเหตุ : วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอด MDaddy 200 ชิ้นขึ้นไปภายในช่วงเวลากิจกรรม
ยอดสะสม MDaddy จะนับจากการรับของขวัญที่คนดู (USER) ส่งให้เท่านั้น
โบนัสพิเศษ!!วีเจที่ได้ยอด MDaddy อันดับ 1-5
ในวันที่ 7 มี.ค. / 14 มี.ค. / 21 มี.ค. และ 27 มี.ค. เวลา 22.00 น.
จะได้รับรางวัลยอดโบนัสสะสม
อันดับ 1 ได้รับ 3,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3-5 ได้รับ 500 บาท

รางวัล User สำหรับ MDaddy โบนัสแชมเปี้ยน
อันดับ รางวัลคูปอง Special Ranking
อันดับ 1 200,000 คูปอง Lord Crown 15 วัน
อันดับ 2 100,000 คูปอง Lord Crown 10 วัน
อันดับ 3-5 50,000 คูปอง Lord Crown 7 วัน

หมายเหตุ
- VJ / User ที่ติดอันดับทั้งสองกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Lord Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรมครบตามที่กำหนด
ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อนและยูสเซอร์ที่ส่งก่อน มีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia