วีเจที่สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อสังกัด รางวัลรวม(บาท) วีเจ รางวัลรวม(บาท)

สังกัด 888
20000
60051011
[888] Gemstone
5000

สังกัด AG
11200
65277863
nina
2800

สังกัด EG
19200
66403453
เจ้าขา
4800

สังกัด VR1
20000
62183258
[VR1] Ploypluto
5000

สังกัด HOT
20000
60383288
อ้อ
5000
กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังกัด ที่ติดอันดับ TOP 5
และวีเจที่ได้ Mdoll อันดับ 1 ในสังกัด แต่ละเดือน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
(ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 27 ก.พ. 61)
ระยะเวลากิจกรรม
28 ก.พ. 61 – 24 มี.ค. 61 (12.00 น. - 18.00 น. ของทุกวัน)
รายละเอียดกิจกรรม

1.หัวสังกัดที่ติด TOP 5 และวีเจ TOP 1 ของสังกัด
ในเดือนก่อนหน้าจะได้รับสิทธิ์เล่นกิจกรรมนี้
2.วีเจที่เล่นกิจกรรมนี้ต้องให้หัวสังกัดที่ได้รับการคัดเลือก
ส่งของขวัญ Top 5 ให้ทุกวันในเวลา 12.00น. – 18.00น.
ให้ถึงยอดประมาณ 200,000 บาท/วัน ห้ามส่งนอกเหนือเวลากิจกรรมTop 5 (1,000 คูปอง)

3.หัวสังกัดจะได้รับ IDX ที่มีคูปองตามจำนวนที่กำหนด
(คูปองจะเคลียร์ทุกวันหลังเวลา 18.00น.)
4.หัวสังกัดจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 800 บาท
(วีเจได้รับ 200 บาท เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด)
5.หัวสังกัดและวีเจจะได้รางวัลเมื่อทำครบเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

รางวัลสำหรับหัวสังกัดผู้ส่ง
หัวสังกัดที่ทำตามเงื่อนไขครบได้รับค่าตอบแทนวันละ 800 บาท
(ทำครบทุกวันได้เงินรางวัล 20,000 บาท)
รางวัลกิจกรรมสำหรับวีเจ
วีเจที่ทำตามเงื่อนไขครบจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 200 บาท
(ทำครบทุกวันได้เงินรางวัล 5,000 บาท)
หมายเหตุ
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องออนไลน์อย่างน้อย 1 ชั่วโมงขึ้นไป
ในวันที่เล่นกิจกรรม หากเวลา
ออนไลน์ไม่ถึงจะไม่ได้รับรางวัล(ทั้งรางวัลหัวสังกัดและวีเจ)
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุย
กับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอนส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
- หัวสังกัดที่ได้รับคูปองไปใช้ในกิจกรรมจะต้องส่งเฉพาะของขวัญ
ที่กำหนดเท่านั้น ห้ามนำไปใช้กรณีอื่น และห้ามส่งนอกเหนือเวลากิจกรรม
- กรณีที่หัวสังกัดเป็นวีเจเซ็นสัญญา และติดอันดับ TOP 1 ของสังกัด
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้กับลำดับถัดไปแทน
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia