ระยะเวลากิจกรรม
12 ธ.ค.60 เวลา 18.00 น. –15 มี.ค. 61 เวลา 22.00 น.

รายละเอียด
1. ในช่วงเวลากิจกรรม VJ ที่สะสมของขวัญ iPhone8 64 GB
ครบตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัล
2. ในช่วงเวลากิจกรรม VJ ที่สะสมของขวัญ iPhone8 Plus 64 GB
ครบตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัล
3. ในช่วงเวลากิจกรรม VJ ที่สะสมของขวัญ iPhoneX 64 GB
ครบตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับรางวัล

ระยะเวลา ของขวัญที่ต้องสะสม เงื่อนไข
เริ่ม: 12 ธ.ค. 60 (18.00น.)
สิ้นสุด: 15 มี.ค. 61 (22.00 น.)

iPhone8 ราคา 1,000 คูปอง
สะสมของขวัญจำนวน 4,000 ชิ้น
เริ่ม: 12 ธ.ค. 60 (18.00น.)
สิ้นสุด: 15 มี.ค. 61 (22.00 น.)

iPhone8+ ราคา 1,000 คูปอง
สะสมของขวัญจำนวน 4,500 ชิ้น
เริ่ม: 12 ธ.ค. 60 (18.00น.)
สิ้นสุด: 15 มี.ค. 61 (22.00 น.)

iPhoneXราคา 1,000 คูปอง
สะสมของขวัญจำนวน 6,000 ชิ้น
หมายเหตุ
- VJ ที่ได้รับรางวัล จะต้องแจ้ง IDX /ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
ในการจัดส่งของรางวัล ทางแฟนเพจMLive www.facebook.com/MLiveFanClub เท่านั้น
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลให้หลังจากรับหลักฐานภายใน 30 วันทำการ
- หากไม่ส่งข้อมูลการรับรางวัลในช่วงเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของรางวัลตามลำดับ
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
- หลังจากได้รับของรางวัลแล้ว ผู้รับรางวัลจะต้องถ่ายคลิปสั้นๆ
ส่งมาทางแฟนเพจ MLive www.facebook.com/MLiveFanClub

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia