วีเจที่ได้รับ Jet Fighter ตามลำดับมากที่สุดและผู้เล่นที่ส่ง Jet Fighter มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
12 ม.ค. 60 (21.00น.) – 14 ม.ค. 60 (22.00น.)
พิเศษ!!..ในช่วงเวลากิจกรรมลดราคา Jet Fighter เหลือ 10,000 คูปอง จากราคาปกติ 100,000 คูปองคูปองที่วีเจได้จากของขวัญJet Fighter ในช่วงกิจกรรม: 6,500 คูปอง
วีเจที่ได้รับ Jet Fighter ตามลำดับมากที่สุดและผู้เล่นที่ส่ง Jet Fighter มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอด Jet Fighter มากจะยิ่งได้รับรางวัลมากดังนี้

อันดับ 1 รางวัลเงินสด 1,500 บาท + (โบนัสรายได้ 10% จากยอดส่ง Jet Fighter ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท)
อันดับ 2 รางวัลเงินสด 1,000 บาท + (โบนัสรายได้ 3% จากยอดส่ง Jet Fighter ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท)
อันดับ 3 รางวัลเงินสด 500 บาท + (โบนัสรายได้ 2% จากยอดส่ง Jet Fighter ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท)
อันดับ 4 รางวัลเงินสด 500 บาท + (โบนัสรายได้ 2% จากยอดส่ง Jet Fighter ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท)
อันดับ 5 รางวัลเงินสด 500 บาท + (โบนัสรายได้ 2% จากยอดส่ง Jet Fighter ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท)
อันดับ 6 รางวัลเงินสด = โบนัสรายได้ 1% จากยอดส่ง Jet Fighter ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 7 รางวัลเงินสด = โบนัสรายได้ 1% จากยอดส่ง Jet Fighter ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท

**ตัวอย่าง**
สมมุติมียอดการส่ง Jet Fighter รวม 100 ชิ้น วีเจที่ได้รางวัลอันดับ 1 จะได้เงินสด 1,500 บาท +
(โบนัสรายได้ 10% จากยอดส่ง Jet Fighter ซึ่งเท่ากับ 1,000 บาท) รวมเป็นเงิน = 2,500 บาท

ผู้เล่นที่ส่ง Jet Fighterให้วีเจมากที่สุดจะได้รับรางวัล
อันดับ 1 รางวัล 300,000 คูปอง
อันดับ 2 รางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 3-5 รางวัล 100,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ LuckyDraw
- สุ่มผู้เล่นผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขส่งของขวัญ Jet Fighter ให้วีเจ จำนวน 1 ท่าน ได้รับรางวัล 100,000 คูปอง

หมายเหตุ :
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีเวลาออนไลน์สะสม 2 ชั่วโมงขึ้นไปในช่วงเวลากิจกรรม หากเวลาออนไลน์ไม่ถึงจะไม่ได้รับรางวัล
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
- User ranking ที่ส่งของขวัญ ขอสงวนสิทธิไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิวีเจที่ได้รับของขวัญก่อน และยูสเซอร์ที่ส่งก่อน มีอันดับสูงกว่า

ตัวอย่างเช่น
VJ-A ได้รับ Jet Fighter ชิ้นที่ 50 ในเวลา 14 ม.ค. 60 เวลา 21:58น.
มีอันดับสูงกว่า
VJ-B ที่ได้รับ Jet Fighter ชิ้นที่ 50 ในเวลา 14 ม.ค. 60 เวลา 21:59น.

USER-A ส่ง Jet Fighter ชิ้นที่ 950 ในเวลา 14 ม.ค.60 เวลา 21:58น.
มีอันดับสูงกว่า
USER-B ที่ส่ง Jet Fighter ชิ้นที่ 950 ในเวลา 14 ม.ค. 60 เวลา 21:59น.

- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 3 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด