วีเจที่ทำตามเงื่อนไขกิจกรรมจะได้รับรางวัล
11 ม.ค. 60 – 16 ม.ค. 60 เวลา 14.00น. – 16.00น. ของทุกวัน
วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุดและทำตามเงื่อนไขกิจกรรมจะได้รับรางวัล
- วีเจที่ได้รับของขวัญ Dai Mod มากที่สุดและปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
- VJ ที่ทำภารกิจจะต้องเซฟภาพหรือวีดีโอขณะทำกิจกรรมผ่าน MliveโพสบนFacebook ของตัวเอง
#Mliveแล้วส่งลิงค์พร้อม IDX แจ้งทีมงานทางแฟนเพจMlive ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจบกิจกรรมในแต่ละวันมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์กิจกรรม

*หาก User ส่งของขวัญ Dai Mod แตก 500 เท่า VJ จะต้องทำภารกิจตามที่ผู้ชมท้าดวล 1 ครั้ง

วีเจที่ได้ของขวัญอันดับ 1 รับรางวัล 50,000 คูปอง + 10,000 ต่อจำนวนวันที่ทำภารกิจ
วีเจที่ได้ของขวัญอันดับ 2 รับรางวัล 30,000 คูปอง + 10,000 ต่อจำนวนวันที่ทำภารกิจ
วีเจที่ได้ของขวัญอันดับ 3 รับรางวัล 20,000 คูปอง + 10,000 ต่อจำนวนวันที่ทำภารกิจ
วีเจที่ได้รับของขวัญอันดับ 4 - 15 รับรางวัล 10,000 คูปอง + 10,000 ต่อจำนวนวันที่ทำภารกิจ

รวมรางวัลสูงสุด 1,120,000 คูปอง

หมายเหตุ :
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิวีเจที่ได้รับของขวัญชิ้นล่าสุดก่อน มีอันดับสูงกว่า
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องออนไลน์อย่างน้อย 2 ชั่วโมงขึ้นไปในช่วงเวลา 14.00 - 16.00 น.ของทุกวัน (ไม่บังคับจำนวนวัน)
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลให้ภายใน 3 วันหลังจบกิจรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก