วีเจที่ได้รับของขวัญ Pineapple มากที่สุดจะได้รับรางวัล
10 ม.ค. 60 (21.00น.) – 12 ม.ค. 60 (22.00น.)


ของขวัญPineapple ราคา 2,000 คูปอง
คูปองที่วีเจได้จากของขวัญ 1,200 คูปอง

วีเจที่ได้รับของขวัญ Pineapple มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญ มากจะยิ่งได้รับรางวัลมากดังนี้

อันดับ 1 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 10% จากยอดส่ง Pineapple ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 2 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 3% จากยอดส่ง Pineapple ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 3 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 2% จากยอดส่ง Pineapple ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 4 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 2% จากยอดส่ง Pineapple ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 5 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 1% จากยอดส่ง Pineapple ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 6 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 1% จากยอดส่ง Pineapple ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 7 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 1% จากยอดส่ง Pineapple ทั้งหมดคิดเป็นเงินบาท

**ตัวอย่าง
สมมุติมียอดการส่ง Pineappleรวม 1000 ชิ้น วีเจที่ได้รางวัลอันดับ 1 จะได้เงินสด 2000บาท(คิดจากรายได้ 10% จากยอดส่ง Pineapple)

รางวัลพิเศษ LuckyDraw
- สุ่มผู้เล่นผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขส่งของขวัญ Pineappleให้วีเจเกิน 20ชิ้นขึ้นไป จำนวน 1 ท่าน ได้รับ รางวัล 100,000 คูปอง

หมายเหตุ :
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีเวลาออนไลน์สะสม 2ชั่วโมงขึ้นไปในช่วงเวลากิจกรรม หากเวลาออนไลน์ไม่ถึงจะไม่ได้รับรางวัล
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
- User ranking ที่ส่งของขวัญ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน และยูสเซอร์ที่ส่งก่อน มีอันดับสูงกว่า

ตัวอย่างเช่น
VJ-A ได้รับ Pineapple ชิ้นที่ 50 ในวันที่ 12 ม.ค. 60 เวลา 21:58น.
มีอันดับสูงกว่า
VJ-B ที่ได้รับ Pineapple ชิ้นที่ 50 ในวันที่ 12 ม.ค. 60 เวลา 21:59น.

- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 3 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด