ในช่วงเวลากิจกรรม User ที่ทำคะแนนได้มากที่สุด จะได้รับรางวัล
5 ม.ค. 60 (เริ่ม 22.01น.) – 12 ม.ค. 60 (สิ้นสุด 22.00น.)
1. User ต้องส่งของขวัญให้วีเจ อย่างน้อย 500 คูปอง จะได้คะแนนห้องละ 1 คะแนน ต่อคน ต่อวัน
2. User ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1: รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับที่ 2: รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 3: รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 4-7: รับรางวัล 50,000 คูปอง
สุ่มผู้โชคดีที่ได้คะแนน 30 คะแนนขึ้นไป รางวัล 30,000 คูปอง จำนวน 5 รางวัล

รวมมูลค่า 950,000 คูปอง

หมายเหตุ :
- วีเจที่เซ็นสัญญา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลให้ภายใน 3 วันทำการหลังจบกิจกรรม

- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก