29 ธ.ค. 59 (18.00 น.) - 25 ม.ค.60 (22.00น.)


วีเจที่ได้รับของขวัญ Mbaby มากที่สุดตามเงื่อนไข 8 อันดับแรก จะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญ Mbaby มากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
สามารถตรวจสอบยอดโบนัสในขณะนั้นได้ที่หน้า ranking


พิเศษ!! วีเจที่ได้ยอด Mdoll อันดับ1 ในวันที่ 4 / 11 / 18 ม.ค.60 เวลา 22.00น. จะได้รับรางวัลส่วนแบ่งจากโบนัสสะสม 3,000 บาท

ตัวอย่าง

วันที่ 4 มียอดโบนัสสะสม จำนวน 8,000 บาท VJ ที่ได้อันดับ 1 ในขณะนั้นจะได้รับ 3,000 บาท
ยอดโบนัสสะสม จะลดลงเหลือ 5,000 บาท และสะสมต่อไปจนสิ้นสุดเวลากิจกรรม (และจะตัดยอดสะสมเพิ่มเติมทุกครั้งในวันที่ 4 / 11 และ 18 )
หมายเหตุ :
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน และยูสเซอร์ที่ส่งก่อน มีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 3 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
กดดูอันดับกิจกรรม